บริษัท เอ็นแอนด์บี เทคโนโลยี จำกัด

N&B Technology co.,ltd เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการเครื่องจักรการบูรณาการความคิดสร้างสรรค์และ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในประตูกั้นอัตโนมัติ และเครื่องควบคุมความปลอดภัยทางถนน ผลิตภัณฑ์หลักของเรามีประตูกั้นอัตโนมัติ ,ไม้กั้นที่จอดรถและการหมุน
สูงเต็มรูปแบบ

นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัท ของเราได้คำนึงถึงเสมอกับหลักการทางธุรกิจของ “คุณภาพเป็นสิ่งแรกสำหรับลูกค้า เรามุ่งมั่นที่จะกลายเป็น หนึ่งในด้านการขายประตูกั้นอัตโนมัติ

ในช่วงปีของการพัฒนาอย่างรวดเร็วเรากลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการขาย และเรามีทีมงานที่พร้อมสำหรับการบริการหลังการขาย

บริษัทเป็นผู้ออกแบบ คิดค้น พัฒนาและเป็นผู้ผลิตในส่วน Hardware และ Software สำหรับอุปกรณ์ระบบควบคุมทางเข้า-ออก ชนิดปีกผีเสื้อระบบศูนย์อาหาร ระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ

บริษัทยังเชี่ยวชาญด้านระบบ RFID เป็นพิเศษ ซึ่งทำให้บริษัทได้พัฒนา Solution ที่เกี่ยวข้องกับ RFID

© 2015 nandbtechnology.com All Rights Reserved.